ΟΙΑ COLLECTION ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΑΡΑ

84702 ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ

ΑΦΜ : 800622430 ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΓΕΜΗ : 132640338000